Meta akupunktur

Beskrivelse av metoden


Meta akupunktur er en forholdsvis ny metode utivklet av akupunktør Åge Grønning.
Metoden er et mikro-akupunktur system, og fungerer annerledes enn andre akupunktur metoder. Metoden er videreutviklet fra to andre kjente mikrosystemer,  ECIWO akupunktur og akupunktur 2000. Metoden tar utgangspunkt i at det i alle benstrukturer i kroppen finnes følsomme reflekspunkter. Disse har forbindelser til forskjellig deler av hjernen. Ved å stimulere reflekspunkter i en hvilket som helst benstruktur i kroppen (f.eks metatarsal- fot eller metacarpal - hånd) som korresponderer med problemområder i kroppen, vil hjernen tolke to meldinger  samtidig. Ett fra problemområdet og ett fra reflekspunktet i benet.. Det kan virke som om hjernen prioriterer skaden (stikket) som er påført reflekspunktet og vil straks sende signaler til kroppen om å begynnee helingsprosessen.  Ettersom reflekspunktet er knyttet til problemområdet,  vil hjernen simultant også begynne en helingsprosess i problemområdet. Man har med andre ord lurt hjernen til å sende positive signaler til det syke området.Anvendelse - Hvilke problemer kan hjelpes
Meta akupunktur kan brukes  i behandling av: øyelidelser, øreproblemer, smertebehandling og kronisk lidelser.

Øyelidelser
Behandling av øyelidelse som øyeforkalking, svaksynthet, kikkertsyn (kalles også tunnelsyn) osv.

Øreproblemer
Tunghørthet, døvhet og øresus (tinnitus).

Smertebehandling
Smertebehandling i forbindelse med f.eks. leddgikt, becterews, fibromyalgi og kronisk tretthetssyndrom.

Man har erfart at metoden har hatt positiv virkning på kroniske lidelser.Beskrivelse av Behandling - Veiledning
Akupunkturnålene blir stukket inn i reflekspunkter i ledd, noe som gir signaler til hjernen og tilbake til området som skal behandles.

Det brukes valigvis 2 til 8  nåler av gangen, bortsett fra ved behandling av øyesykdommer, hvor det brukes 10 nåler.
Hvor mange behandlinger trenger man

ØyebehandlingIntensiv behandling de to første ukene, en gang om dagen i 10 dager. De to neste ukene fortsetter behandlingen med tre behandlinger  pr. uke. Synet blir målt før første behandling og flere gange i løpet af de 2 ukene.

Det er nå 3 muligheter:
1. Synet har blitt bedre.
Behandlingen fortsetter tre ganger i uken de neste to ukene. Deretter trappes behandlingen ned. Når det optimale er nådd følger behandling en dag (to behandlinger) i måneden resten av livet.

2. Synet har blitt dårligere.
Samme som 1, men synet måles hver gang.

3. Ingen endring.
Vent en måned. Hvis synet er bedre efter en måned, fortsett som 1.
Hvis synet ikke er bedre, kan metoden ikke hjelpe pasienten.

Smertebehandling
Hvis man ikke ser resulater etter to behandlinger kan ikke metoden hjelpe.

Øresus/tinnitus
Behandling 10 dager etter hverandre, bortsett fra weekend.
Nedtrapping på samme måte som ved øyebehandling.

Hvis en tinnitus-pasient ikke merker noen endring etter første dag, forbedring eller forværring, kan man ikke få hjelp ved metoden.
(Der er 50 - 60% mulighet for at man kan få redusert suset/lyden eller helt helbrede lidelsen).

Tilbake

 

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Best Web Hosting