Hamar Akupunktur

Torggt. 41
      2317 Hamar
    
         
Se     Kart

Email : aagroenn@online.no

Mob  47871867

Ny åpningstider fra

uke 25.  2018.

Tirsdag, onsdag og fredag, åpent fra 09.00 - 16.30.

Mandag og torsdag stengt.
 

Fra og med  20.07 2018
Følges de nye retningslinjene fra datatilsynet og GDPR kravene til sikker oppbevaring av helseopplysninger/Journal.

Helseopplysningene (papir) blir oppbevart i skap med lås.
Journal blir ført i et Work for Windows program på en laptop som ikke er tilknyttet internett.Laptoppen blir etter endt arbeidsdag oppbevart i et skap med lås.

Det er kun innehaver av Hamar akupunktur som har tilgang til opplysningene.

 

 

 

Tilbake

 

 

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Web Hosting