Klassisk akupunktur

 

HVA ER AKUPUNKTUR?

                                                                       Fra klinikken, Torggt. 41

Akupunktur er en gammel kinesisk medisinsk behandlingsteknikk som går ut på å føre inn tynne nåler på bestemte steder i kroppen. Akupunktur har vist seg å være effektiv i behandling av både kroniske og akutte smerter. Den har også god effekt i behandling av flere sykdommer, og kan brukes for å stimulere immunapparatet og bedre energinivået. På kinesisk kalles metoden Zhen Jiu, nåling og varming.

 

Behandlingsteknikk

I akupunkturbehandling brukes nåler som stikkes inn i spesielle punkter, akupunkturpunktene, som finnes spredt over hele kroppsoverflaten. Det er 400 forskjellige akupunkturpunkter på hver kroppshalvdel. Akupunkturnålene stikkes inn i riktig dybde og innstikksretning og står inne 20 – 40 minutter. Nålene blir vanligvis stående urørt, men kan også manipuleres med fingrene, varmes opp eller stimuleres elektrisk, avhengig av hvilke effekter man ønsker å oppnå. Til hver behandling brukes det 3 – 15 nåler som er meget tynne. Det oppstår derfor sjelden smerter når nålene settes.

 

En viktig indikator på at akupunkturnålen er satt riktig, er at det oppstår en nålefølelse eller De Qi på kinesisk. De Qi  betyr at energien qi er kommet til nålen, det kjennes som en spenthetsfølelse, press, prikking, varme eller nummenhet. Akupunkturpunktene kan også behandles med massasje eller varme alene.

 

Smertebehandling

Akupunktur virker smertestillende ved å stimulere kroppens egen produksjon av sterke smertestillende stoffer, endorfiner. Akupunktur virker derfor smertedempende ved akutte smerter. Den endorfinstimulerende effekten kan holde seg over lengre tid hvis behandlingene gjentas regelmessig. Akupunktur kan også brukes i behandling av kroniske smerter.

 

Ved langvarige smerter er det ofte behov for vedlikeholdsbehandlinger med lengre opphold mellom hver behandling. Smerter i muskulatur oppstår ofte pga. stressreaksjoner med muskelstramninger og muskelspenninger. Akupunktur har god muskelavspennende effekt og virker godt ved de fleste typer muskelsmerter. Det er god effekt av akupunktur ved muskelsmerter i rygg, korsrygg, hofter og ben. Akupunktur har også god effekt ved andre typer smerter fra muskulatur, ledd og sener, for eksempel ved revmatiske smerter i armer, ben, hofte, kne, kjeve og fra andre ledd. Seneskjede og senebetennelser i skulder, albue, hofte, lår og legg, leddsmerter ved slitasjegikt i knær, hofter, skuldrer, hender og føtter, og ved smerter oppstått etter idrettsskader, operasjoner og ulykker. Ved nervesmerter, for eksempel ansiktssmerter/trigeminusnevralgi, lumbago og isjiassmerter kan akupunktur brukes. Selv ved fantomsmerter kan akupunktur brukes.


Sykdomsbehandling

Akupunktur er en effektiv behandlingsmetode ved akutte og kroniske smerter, men den har også god effekt ved flere sykdommer. Akupunktur virker utvidende på blodårene. Ved flere sykdommer i hjerte og blodkar har akupunktur god effekt. Det gjelder bl.a. smerter i ben under gange pga. dårlig blodsirkulasjon, angina pectoris og høyt blodtrykk. Astma, bronkitt, høysnue og bihulebetennelse der problemene er akutte eller kroniske, er også godt egnet for akupunktur. Fordøyelsessykdommer som magesår, magekatarr, tarmkatarr og irritabel tykktarm responderer også godt på akupunktur.

 

Ved smertefull menstruasjon, premenstruell spenning, problemer i overgangsalder og blødningsforstyrrelser hos kvinner er akupunktur et godt behandlingsvalg. Også ved svangerskapskvalme og som smertelindring under fødsel brukes akupunktur med gode resultater. Akupunktur brukes avspennende, ikke bare muskelspenninger, men også ved innsovningsbesvær og andre søvnforstyrrelser.

 

Akupunktur kan brukes for å lette abstinensproblemer, både ved heroin, morfin og alkoholabstinens. Mest utbredt er bruken ved slanking for å dempe sultfølelse og søttrang. Ved tobakksavvenning kan akupunktur redusere rastløshet, uro og stor trang til tobakk.

Helvetesild, øresus, svimmelhet og mange andre lidelser egner seg også godt for akupunkturbehandling.

Hva skjer egentlig under en akupunkturbehandling? Hva er teorien bak denne gamle kinesiske behandlingsmetoden, og hvordan kan noen små, tynne nåler som stikkes i kroppen, ha noen virkning på sykdommer og ubalanse?
Begrepene Yin og Yang er helt grunnleggende prinsipper i kinesisk tenkning. De er to energiformer som forenklet kan ses på som som en negativ ladet pol og en positv ladet pol, totalt avhengig av hverandre. De representerer den rytme, forandring og vekst som finner sted i alle ting til enhver tid, både i universet, naturen og menneskekroppen. Samspillet mellom Yin og Yang skaper energi som i kinesisk terminologi kalles Qi.


QI-SIRKULASJONEN I KROPPEN

Energien sirkulerer i et kretsløp kalt meridianer. Som blod sirkulerer i blodårene, sirkulerer Qi i meridianene. Det er tilsammen 12 meridianer i kroppen, og hver meridian er knyttet til et organ. Sunnhet er tilstede når energien i organer og meridianer er i harmoni og balanse med hverandre. Sykdom blir definert som ubalanse i denne energi-sirkulasjonen, og en ubalanse i samspillet mellom Yin og Yang. Siden hvert organ har sin meridian der Qi sirkulerer i et bestemt kretsløp, kan en ubalanse i et bestemt organ kunne manifisere andre steder i kroppen. Målet for akupunktøren er å finne årsaken til til denne ubalansen, og hvor i kroppen den sitter.

Hvert individ er unikt, med sine symptomer og sin ubalanse. Hvis to pasienter presenterer "samme" symptomer, vil de sannsynligvis få ulik behandling. Behandlingen er avhengig av årsaken til plagene, og hvor i kroppen disse er manifestert. Årsaken til sykdom/ubalanse kan være enkel eller sammensatt. Men faktorer som livsstil, matvaner og tidligere sykdommer har ofte betydning.
Når diagnosen er stilt, velges spesifikke akupunkturpunkter langs meridianene for å påvirke kroppens energi og gjenopprette balansen. Denne behandlingen er lite smertefull. Nålene som blir brukt, er tynne, og blir stukket inn fra tre millimeter til noen centimeter, avhengig av hvor på kroppen de blir satt.


HVA KAN BEHANDLES MED AKUPUNKTUR?

Ut fra teorien om at sykdom defineres som ubalanse i kroppens energier, kan akupunktur i prinsippet behandle enhver sykdom. Men det vil ikke umiddelbart si at alle kan bli hjulpet. Grad av ubalanse, hvor langt fremskredet sykdommen er, bruk av medikamenter etc har betydning i tillegg til livsstil, matvaner osv. Total balanse er ikke alltid mulig der f.eks. sykdom har medført degenerasjon/forandring av vev. I slike tilfeller kan akupunkturen være med på å styrke allmentilstanden, og/eller brukes symtomatisk som ved smertebehandling. Ubalanse i kroppen kan oppstå lenge før det viser seg som et symptom. I slike tilfeller vil tunge- og pulsbildet kunne gi en pekepinn om hvor det er ubalanse, og akupunktur kan brukes forebyggende.

  En liten introduksjon om akupunkturbehandling

 

 

 Tilbake

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Web Hosting