PH skala

 

 

Kroppens surhetsgrad betegnes med pH- verdi. Kroppens pH- verdi har stor betydning for cellenes  funksjoner. pH- verdien måles ved hjelp av antall H+ (hydrogen)- ioner.  Kroppen vår har mekanismer som hele tiden forsøker å holde pH- verdien innenfor normale verdier. Det vil si mellom 7,35 og 7,45.

Dersom det er høy konsentrasjon av H+-ioner, vil pH- verdien synke. Dersom det er lav konsentrasjon av H+- ioner så vil pH- verdien stige.  Kroppen prioriterer å holde konsentrasjonen av H+- ioner innenfor normalen så og si foran alt annet.

Hvor mange H+- ioner som finnes i kroppen påvirkes av syre- og base- balansen i kroppen. Dersom det finnes 20 ganger mer bikarbonat (HCO3-) i kroppen enn det finnes syre (CO2) så har vi en pH på 7,40. Normalverdien i arterielt blod, er som nevnt mellom 7,35-7,45.

Dersom det er for mye syre (CO2) i kroppen, vil pH- verdien synke. Dersom det er for mye base (HCO3-) i kroppen vil den stige. Med syre mener vi i denne sammenheng CO2 og med base mener vi bikarbonat (HCO3-).

Acidose

Dersom pH- verdien synker under 7,35, det vil si at det finnes stor konsentrasjon av H+- ioner, er miljøet i kroppen blitt surere enn det vi ønsker. Vi kaller dette acidose.

Et surt miljø dvs hvis pH verdien beveger seg under 6.0,  skapes et miljø hvor bakterier og sopp trives. Kreftceller trives i et surt miljø og blir mer aktive. For å bremse denne aktiviteten bør pH verdien straks heves til et nivå som skaper problemer for kreftceller.

 Det finnes kurer som hjelper kroppen å nå dette nivået raskt.  En metode er det som omtales som Natron kuren.

Alkalose

Dersom pH- verdien stiger til over 7,45, det vil si at konsentrasjonen av H+- ioner er lav, er kroppen mer basisk enn det vi ønsker. Vi sier da at vi har en alkalose.
Det finnes kurer som hjelper kroppen å nå dette nivået raskt.  En metode omtales som Natron kuren

Et kosthold bestående av frukt og grønnsaker vil også drive kroppen mot alkalose.
 
Her følger en liste med grønt og frukt som hever pH verdien.

Grønne grønnsaker, helst rå.
Broccoli
Epler

Aprikoser
Avokado
Bananer
Bær, bjørnebær, kirsebær
Vannmelon
Kokosnøtter
Nøtter
Hirse
Honning
Klorofyll.

 

 

 Tilbake

 

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor