Avisutklipp

Noen utklipp fra aviser jeg har figurert i siden 1992 .

Ringsakeren 1992                   

Gudbrandsdølen 1993             

Hamar Arbeiderblad 1994       


 

                               Hamar Arbeiderblad 1997

     


 

Hamar Arbeiderblad 1999      

 

                                   Hamar Dagblad 2001              

 

Hamar Arbeiderblad 2010      

 

Til Forsiden

 

 

This Web Page Created with PageBreeze Free HTML Editor / Web Hosting